Nen kin lần 3

Hướng dẫn lấy Nenkin lần 3

Nenkin lần 3 thật chất là thủ tục xin hoàn tiền thuế thu nhập cá nhân. mỗi năm sẽ có một lần điều chỉnh lại (Gọi là nenmatsuchosei). Các bạn sẽ...