Nenkin

Hướng dẫn lấy Nenkin lần 1

Thủ tục nenkin lần 1 sẽ được sở nenkin chi trả 80% số tiền lương hưu đã đóng trong vòng 3 năm đầu tiên. 20% còn lại sẽ bị trừ như tiền thuế và để...

Hướng dẫn lấy Nenkin lần 2

Đối với những bạn ở xa - Chuyển khoản ngân hàng trong thời gian 10 phút kể từ thời điểm chúng tôi nhận được giấy tờ của bạn (gửi bưu điện chuyển...

Hướng dẫn lấy Nenkin lần 3

Nenkin lần 3 thật chất là thủ tục xin hoàn tiền thuế thu nhập cá nhân. mỗi năm sẽ có một lần điều chỉnh lại (Gọi là nenmatsuchosei). Các bạn sẽ...